پیش بینی قیمت دلار

پایگاه
خبری آرتین پولاد – قیمت دلار به عرضه و تقاضای دلار بستگی دارد:
طرف عرضه :
یک- جمع صادرات نفت ، مایعات و میعانات ، گاز، فراورده نفتی ،
پتروشیمی و صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی از ۵۱ میلیارد دلار در سال ۹۴ به ۷۷ میلیارد
دلار در سال ۹۵ افزایش یافته است رشد ۵۳ درصدی عرضه دلار ناشی از صادرات مواد ” انرژی
محور”  تعیین کننده ارزیابی میشود( منبع : بانک
مرکزی )
دو- شرکت ملی نفت امارات، بیش از ۴ میلیارد دلار از بدهی نفتی
خود با ایران را که به دوره پیش از تحریم بر می گردد، تسویه کرده است، عرضه ۴ میلیارد
دلار ارز ناشی از مسدود شدن منابع به اقتصاد در فصل انتخابات، تاثیر گذار در مهار نرخ
ارز ارزیابی میشود
سه- بانک مرکزی با واسطه بانکهای داخلی به شرکتهای داخلی  تسهیلات ارزی پرداخت کرده است و مجلس برای بازپرداخت
آن استمهال دو ساله مصوب کرده است اما بانک مرکزی بانکهای داخلی را در مواردی مجبور
کرده تا اقساط وام را پرداخت کنند در عمل وامی که وصولی نشده اقساط آن به بانک مرکزی
پرداخت میشود در عمل بانک مرکزی از محل منابع ارزی بانکها، عرضه دلار را در بازار افزایش
داده است
سه مولفه فوق به افزایش سنگین عرضه دلار به بازار انجامیده است
، طرف عرضه دلار بسیار تقویت شده است.
طرف تقاضا :
سرعت گردش پول به شدت کاهش یافته و کاهش سرعت گردش پول ، به کاهش
قابل ملاحظه تقاضا انجامیده است؛
 علت کاهش سرعت گردش پول
به سه نکته باز می گردد :
اموال غیر منقول – نیمی از ثروت ایرانیان خانه است و نیمی از
ثروت اروپائیان کارخانه ، خانه کالای مصرفی با دوام است و نیازی را رفع می کند ولی
منشاء مستمر کالاهای بعدی نیست ؛ اما کارخانه منشاء مستمر کالاهای بعدی است ، لذا از
کارخانه کالا می تراود و فراوانی ایجاد می کند در حالیکه تیدیل بی رویه عوامل تولید
به خانه ، موجب کمیابی هزاران کالای مورد نیاز دیگر میشود؛
دو- بخشی از ثروت ایرانیان طلاست، ایرانیان از طلا نگهداری می
کنند و نه استفاده ، در عمل خرید طلا ، خارج کردن بخشی از ثروت از دایره چرخه اقتصادی
است
سه- بخشی دیگر از ثروت عمومی سپرده بانکی است اما ۷۰ درصد از
سپرده های بانکی به کسانی وام داده شده که نمی توانند تسهیلات دریافتی را به بانک بازگردانند
لذا ۷۰ در صد از سپرده ها در عمل  از چرخه اقتصاد
خارج شده است.
سه فقره فوق به کاهش شدید تقاضا در اقتصاد انجامیده است
ارزیابی نهائی: