پیشرفت ۵۱ درصدی در ساخت فاز دوم فولاد سپیددشت

ساخت واحد فولادسازی سپیددشت چهارمحال وبختیاری به پیشرفت ۵۱ درصدی رسید.
سید نعیم امامی با اعلام این خبر، اظهار کرد: عملیات احداث این شــرکت با هدف اولیه تولید ۸۰۰  هزار تن اســلب و در سه فاز ساخت واحد احیا مســتقیم، واحد فولادسازی و واحد زیرساخت و جنبی و پشتیبانی در نظر گرفته شد.

وی با اشاره به اینکه این واحد صنعتی یکــی ازطرح‌هــای هفت گانــه فــولادی کشــــــور است، گفت: فــاز نخست این کارخانه شامل واحــد احیا مســتقیم، بــه عنوان نخستین طرح از مجموع فولادهای هفتگانه کشور، آبان ماه پارسال بهره‌برداری شد.
امامی افزود: فاز دوم هم فولادسازی است که در بخش زیر ساخت‌ها تاکنون ۵۱ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: ساخت واحد فولادسازی سپیددشت چهارمحال وبختیاری با ۵۱ درصد پیشــرفت فیزیکی و در بخش زیرساختی با ۶۱ درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجرا است.

وی ادامه داد: در فــاز ســوم احــداث عملیات بنا کــردن واحد زیرســاخت و جنبی و پشــتیبانی اســت که وظیفه تأمین زیرســاخت‌های مورد نیاز و ایجاد ســاختمان‌های جنبی مورد نیاز واحد احیا و فولادسازی را بر عهده دارد.
رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: تاکنــون بــا آغــاز و تکمیــل سایر زیرساخت‌ها، باسکول ۶۰ تنی شرکت نیز به بهره‌برداری رســید که پــس از راه‌اندازی باســکول شرکت، تمام ورود و خروج مواد شرکت از این طریق انجام می‌شود.
امامی با اشاره به میزان اشتغال‌زایی فولاد سپیددشت، خاطرنشان کرد: در عملیــات ســاخت واحد فولادسازی حدود ۲۵۰ نفر مشغول به کار هستند و پس از راه‌اندازی نیز برای ۳۰۰ نفر فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.