چشم انداز مثبت صنعت فولاد در پی تقویت صادارت

آرتین پولاد: مهدی کرباسیان، رییس هیأت عامل ایمیدرو با بیان اینکه رکود در بازار داخلی مانع رشد شتابان در مصرف داخلی فولاد می شود برنامه ریزی برای صادرات را از الزامات توسعه این صنعت خواند.