چین ۸۰ میلیون تن فولاد صادر می کند

پایگاه
خبری آرتین پولاد – آمار اخیر انجمن آهن و فولاد چین
حاکی از آن است که آوریل تا جولای سال جاری صادرات فولاد این کشور ثابت بوده  ولی بین سپتامبر تا دسامبر سال جاری بهبودهایی
خواهد داشت.
به گزارش آرتین پولاد، البته نوسانات نرخ یوان، در کنار
محدودیت های زیست محیطی فصل زمستان در چین بر بازار صادرات فولاد آن نیز اثر خواهد
گذاشت. پیش بینی شده در مجموع برای سال جاری صادرات فولاد این کشور به ۸۰ میلیون
تن برسد.
منبع: yieh