کاهش جزیی قیمت ورق در چین

ورق گرم صادراتی در چین پس از افزایش قیمت های هفته قبل کمی تصحیح شد و افت داشت. خریدارها محتاط شده اند  و فعالیت بازار کم شده است. آنها منتظر افت قیمت بیشترند. ولی بعید است افت قیمت چشمگیری در آینده نزدیک مشاهده شود.
قیمت پیشنهادی کارخانه های بزرگ از ۵۶۰ تا ۵۸۰ دلار به ۵۶۰ تا ۵۷۰ دلار هر تن فوب رسیده است. ورق گرم در بازار داخلی نیز در این مدت تا ۶ دلار افت داشته است.