کاهش ۵.۸ درصدی مصرف ظاهری فولاد ایران/ جزئیات کامل مصرف ظاهری فولاد میانی، محصولات فولادی و مصرف ظاهری فولاد میانی + جدول

به گزارش آرتین پولاد: بر اساس گزارش آماری انجمن فولاد در ۶ ماهه نخست سال جاری، مصرف ظاهری فولاد میانی (بیلت و بلوم و اسلب) به ۱۱ میلیون و ۷۳۳ هزار تن رسید.

در بخش فولاد میانی، ۷ میلیون و ۲۲۳ هزار تن سهم مصرف ظاهری بیلت و بلوم و ۴ میلیون و ۵۱۰ هزار تن سهم مصرف ظاهری اسلب بوده است. مصرف ظاهری بیلت و بلوم افزایش ۰.۷ درصدی داشته و مصرف ظاهری اسلب هم ۱۵ درصد کاهش داشته است.

در گزارش آماری انجمن فولاد، رشد مصرف ظاهری مقاطع تخت فولادی مثبت ۹.۲ درصد و رشد مصرف ظاهری مقاطع طویل هم فولادی مثبت ۰.۳ درصد اعلام شده است.

مصرف ظاهری مقاطع تخت ۴ میلیون و ۹۴۶ هزار تن بوده که ۴ میلیون و ۵۵۸ هزار تن سهم ورق گرم، ۱ میلیون ۴۵۶ هزار تن سهم ورق سرد و ۹۶۷ تن سهم ورق پوششدار بوده است. مصرف ظاهری ورق گرم افزایش ۳ درصدی، مصرف ظاهری ورق سرد افزایش ۱۲ درصدی و مصرف ظاهری ورق پوششدار افزاش ۱۶.۵ درصدی داشته است.

در ۶ ماهه سال جاری، مصرف ظاهری تیرآهن با افزایش ۲۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۶۷۱ هزار تن رسیده است و مصرف ظاهری میلگرد هم با ۲ درصد کاهش به ۴ میلیون و ۵۱ هزار تن رسیده است. مصرف ظاهری نبشی، ناودانی و سایر مقاطع طویل فولادی با کاهش ۲.۶ درصدی همراه بوده است.

مصرف ظاهری آهن اسفنجی نیز طبق گزارش انجمن فولاد با افزایش ۲.۷۸ درصدی به ۱۷ میلیون و ۹۸۳ هزار تن رسیده است.