کسب گواهی نامه عالی جهانی آزمایشگاه آب توسط فولاد هرمزگان

آرتین پولاد: رئیس آزمایشگاه های شرکت فولاد هرمزگان از کسب گواهی نامه عالی آزمایشگاه آب توسط این شرکت در آزمون کفایت تخصصی برای سومین سال متوالی خبر داد.