۵,۶۰۵,۰۰۰ تن تولید فولاد کشور در ۲ ماهه نخست ۱۴۰۰

به گزارش آرتین پولاد: انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، آمار تولید فولاد کشور در دوره ۲ ماهه نخست سال جاری را منتشر کرد. طبق آمارمنتشرشده، تولید فولاد میانی کشور در ۲ ماهه نخست سال جاری )فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰(، بیش از ۵.۶ میلیون تن بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد قابل توجه ۱۶ درصدی را نشان می دهد.

عملکرد تولید فولاد ایران در ۲ ماهه نخست سال جاری بسیار خوب بوده و اگر قطعی برق و گاز اختلال زیادی در تولید فولاد کشور ایجاد نکند، ب هراحتی تولید فولاد کشور در سال جاری به حداقل ۳۳ .۶ میلیون تن خواهد رسید.

آمار منتشر شده توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران برای دوره ۲ ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، رشد تولید میلگرد ۱۸ درصد و رشد تولید بیلت و بلوم ۱۷ درصد بوده است.