۶ ابرچالش اقتصاد ایران

پایگاه
خبری آرتین پولاد – دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقتصادی با برشمردن شش
ابر چالش اقتصاد ایران گفت: رفاه مبتنی بر اضمحلال منابع پارادایمی است که بر ابر چالش
های اقتصاد ما حاکم شده و باید تغییر کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسعود نیلی در جلسه هیئت نمایندگان
اتاق بازرگانی اظهار داشت: سیاست اقتصاددانان٬مطبوعات٬ نهادهای خصوصی و در رأس آن اتاق
بازرگانی سیاست اثرگذاری در تصمیمات دولت ها است 
و در صورتی که بتوانند از یک تصمیم نادرست جلوگیری کرده و یا دولت را الزام
به تصمیمی درست کنند شاخصی برای موفقیت این نهادها است.
وی با طرح این پرسش از اعضای اتاق که اگر قرار باشد مشخصاً
یک توصیه برای اداره اقتصاد ارائه دهیم آن چیست؟، گفت: اگر همه بر روی موضوع متمرکز
شود اثرگذاری کار زیاد خواهد بود.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی اقتصاد ایران دو چهره
دارد، گفت: رشد اقتصادی مناسب و تورم تک رقمی نشانه های چهره زیبای اقتصاد ایران است
اما نقطه مقابل آن ابر چالش‌هایی است که این ویژگی را دارند که اقتصاد را تحت تاثیر
قرار دهند.
دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی تاکید کرد: تداوم
شرایط مطلوب اقتصاد در گرو اصلاح ساختار است چرا که ساختار موجود نمی‌تواند سوخت مورد
نیاز را برای تداوم رشد اقتصادی فراهم کند.
وی با بیان اینکه ساختار قواعد بلندمدت حاکم بر اقتصاد
روی انگیزه بازیگران اقتصاد اثر می گذارد گفت: چیزی که امروز ابر چالش‌ها را ایجاد
کرده ساختار اقتصاد است و این مشکلات را کسی از بیرون به ما تحمیل نکرده بلکه حاصل
تصمیمات غلط خود ما در سال‌های گذشته بوده است.
نیلی ادامه داد: تا زمانی که نپذیریم این اشتباه صورت
گرفته نخواهیم توانست راه حل اساسی برای رفع مشکلات پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه بحران منابع آب، مسائل زیست‌محیطی، صندوق
بازنشستگی، بودجه دولت، نظام بانکی و بیکاری شش ابر چالشی است که اقتصاد ایران با آن
مواجه است، گفت: قواعدی که بر این شش مورد حاکم است رفاهی را ایجاد میکند که اضمحلال
منابع را در پی دارد.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی افزود: اینکه
آینده و کمبود منابع را ببینیم رویکردی غیر محبوب است و مردم رویکردی را می پسندند
که وعده رفاه و استفاده از منابع را می دهد.
وی ادامه داد: دولت رفاه که کشورهای اسکاندیناوی به این
شکل اداره می‌شود مبتنی بر گرفتن مالیات است اما دولت رفاه مبتنی بر مصرف منابع طبیعی
کشور باعث جلب محبوبیت در کشور ما شده است.
نیلی تاکید کرد: نمی‌توان از سیاستمداران انتظار داشت
که با این رویکرد مقابله کنند و بخش‌های خصوصی مانند اتاق باید در این زمینه متمرکز
شوند چرا که بدون تغییر پارادایم اصلی که این مسائل است از دل آن بیرون آمده نمی‌توان
به نتیجه رسید.
نیلی تصریح کرد: باید حول محور پذیرش اشتباه در سال‌های
گذشته وفاق ملی به وجود آیند اما متاسفانه برعکس آن وفاق ملی بر سر سیاست های موجود
وجود دارد.