️چقدر اسکناس دست مردم می‌چرخد؟!

پایگاه خبری آرتین پولاد – اسکناس و مسکوک
(منظور سکه‌های فلزی رایج در بازار است) حدود ۵۳۰۰ میلیارد تومان از بدهی ‌های بانک
مرکزی را تشکیل می‌دهد.
از ۵۳۰۰ میلیارد تومان مجموع اسکناس و مسکوک موجود حدود ۳۴۰۰
میلیارد تومان در دست مردم قرار دارد که نسبت به ۳۱۰۰ میلیارد اردیبهشت سال قبل تا
حدود هفت درصد رشد داشته است.
حدود ۱۲۰۰ میلیارد اسکناس و سکه نیز نزد بانک‌ها وجود دارد که
نسبت به اسفندماه سال قبل تا ۴۰ درصد رشد دارد.